Nhà thờ trong thị trấn Droylsden, Vương quốc Anh

6 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Droylsden

Mệnh giá: Moaravian

Vương quốc Anh, Anh, Droylsden

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Droylsden

Mệnh giá: EFCC

Vương quốc Anh, Anh, Droylsden

Vương quốc Anh, Anh, Droylsden

Vương quốc Anh, Anh, Droylsden

Mệnh giá: anglican

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Droylsden (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\