Nhà thờ trong thị trấn Dumfries, Vương quốc Anh

11 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Mệnh giá: salvation army

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries, Newall Terrace, 6

Mệnh giá: scottish episcopal

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Mệnh giá: church of scotland

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Mệnh giá: church of scotland

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Mệnh giá: church of scotland

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Mệnh giá: church of scotland

Vương quốc Anh, Scotland, Dumfries

Website: http://www.greyfriarsdumfries.com

Mệnh giá: anglican

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Dumfries (Scotland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\