Nhà thờ trong thị trấn Keighley, Vương quốc Anh

11 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Mệnh giá: jehovahs witness

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Website: http://www.keighleysharedchurch.org.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Mệnh giá: roman catholic

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Mệnh giá: scientist

Giờ mở cửa: Tu 14:00-16:00; We 18:45-19:15; Sa 10:00-12:00

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Mệnh giá: roman catholic

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Mệnh giá: quaker

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Mệnh giá: salvation army

Vương quốc Anh, Anh, Keighley

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Keighley (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\