Nhà thờ trong thị trấn Kelso, Vương quốc Anh

7 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Mệnh giá: quaker

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Vương quốc Anh, Scotland, Kelso

Mệnh giá: evangelical

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kelso (Scotland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\