Nhà thờ trong thị trấn Kings Heath, Vương quốc Anh

14 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Điện thoại: +44 121 444 4220

Website: http://birminghammethodistcircuit.org.uk/

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath, Institute Road, 23

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath, Queensbridge Road, 92

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Anh, Kings Heath

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kings Heath (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\