Nhà thờ trong làng Knaphill, Vương quốc Anh

10 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village, High Street, 88

Điện thoại: 01483 474083

Website: http://www.knaphillbaptistchurch.org.uk

Mệnh giá: baptist

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village

Website: http://www.htandstschurch.org

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village

Vương quốc Anh, Anh, Knaphill, village, Sovetskaia ulitsa, 88

Website: http://www.knaphillbaptistchurch.org.uk

Mệnh giá: baptist

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Knaphill (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\