Nhà thờ trong thị trấn Knottingley, Vương quốc Anh

12 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: reformed

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: roman catholic

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: roman catholic

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: salvation army

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: pentecostal

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: pentecostal

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Mệnh giá: reformed

Vương quốc Anh, Anh, Knottingley

Website: http://www.stbotolphsknottingley.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Knottingley (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\