Nhà thờ trong thị trấn Raunds, Vương quốc Anh

3 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Raunds

Vương quốc Anh, Anh, Raunds

Điện thoại: 01933 622137

Website: http://raundsmethodist.org.uk/

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Raunds

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Raunds (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\