Nhà thờ trong thị trấn Ruthin, Vương quốc Anh

4 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Ruthin

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Wales, Ruthin

Mệnh giá: independent

Vương quốc Anh, Wales, Ruthin

Vương quốc Anh, Wales, Ruthin

Mệnh giá: methodist

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Ruthin (Wales), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\