Nhà thờ trong thành phố Tyddewi, Vương quốc Anh

8 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Mệnh giá: congregational

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Wales, Tyddewi

Mệnh giá: baptist

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Tyddewi (Wales), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\