Nhà thờ trong thị trấn Trowbridge, Vương quốc Anh

5 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Trowbridge

Website: https://www.stthomastrowbridge.org/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Trowbridge

Vương quốc Anh, Anh, Trowbridge

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Anh, Trowbridge

Điện thoại: +44 1225 774169

Website: http://www.stjamestrowbridge.co.uk/

Mệnh giá: anglican

Giờ mở cửa: Mo - Th 10:00-12:00; Sa 10:00-12:00

Vương quốc Anh, Anh, Trowbridge

Mệnh giá: methodist

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Trowbridge (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\