Nhà thờ Iran

87 đối tượng
bộ lọc

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: catholic

Iran, Tehran

Iran

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Hormozgan Province, روتان, village

Mệnh giá: shia

Iran, West Azerbaijan Province, Qareh Kelisa, village

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Tehran

Mệnh giá: catholic

Iran, Tehran

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Mệnh giá: evangelical

Iran, Kurdistan Province, Sanandaj

Iran, Ardabil Province, Ardabil

Iran, Markazi Province, Arak

Iran, Kermanshah Province, Kermanshah

Mệnh giá: pentecostal

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Tehran

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, West Azerbaijan Province, Barun, village

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Iran? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\