Nhà thờ Iran

87 đối tượng
bộ lọc

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Tehran, dkhtr mftH, 119

Iran, Ardabil Province, Parsabad

Mệnh giá: aG mazar

Iran, West Azerbaijan Province, Urmia

Iran, West Azerbaijan Province, Khoy

Iran, Tehran

Mệnh giá: evangelical

Iran, Golestan Province, Gorgan

Iran, East Azerbaijan Province, Tabriz

Iran, Tehran

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, West Azerbaijan Province, Urmia

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Iran? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\