Nhà thờ Iran

87 đối tượng
bộ lọc

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: armenian apostolic

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-18:30

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, East Azerbaijan Province, Tabriz

Iran, East Azerbaijan Province, Tabriz

Mệnh giá: protestant

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Tehran

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Mazandaran Province, Sari, Iran

Mệnh giá: roman catholic

Iran

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Tehran

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Khuzestan Province, Abadan

Mệnh giá: armenian apostolic

Iran, Kerman Province, Kerman

Iran, Bushehr Province, Bushehr

Iran, Tehran

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-13:30

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Iran? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\