Nhà thờ trong thị trấn Sé, Trung Quốc

2 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Sé, Bo Duo Lu Ju Chang Jie (Bai Ma Xing ) Rua de Pedro Nolasco da Silva, 41

Trung Quốc, Sé

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Sé, Trung Quốc? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\