Nhà thờ trong thành phố Hàng Châu, Trung Quốc

3 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, Rue Badeaux, 26号

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, Xin Tang Lu , 26号

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Hàng Châu (Chiết Giang), Trung Quốc? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\