Nhà thờ Zimbabwe

165 đối tượng
bộ lọc

Zimbabwe, Midlands, Gweru

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare, Chimimba Street, 227

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Mệnh giá: assemblies of god

Zimbabwe

Mệnh giá: lutheran

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare, Waterfalls Avenue, 47A

Mệnh giá: mormon

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Masvingo, Gokomere Mission, village

Mệnh giá: catholic

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare, Tramstrasse, 20

Mệnh giá: pentecostal

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Mệnh giá: jehovahs witness

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Mệnh giá: apostolic

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Mệnh giá: jehovahs witness

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Mệnh giá: lutheran

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Mệnh giá: baptist

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Mệnh giá: methodist

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Mệnh giá: methodist

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Mệnh giá: ZAOGA-FIF Ministries

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Mệnh giá: church of christ

Zimbabwe, Mashonalandia Occidental, Karoi

Mệnh giá: dutch reformed

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Zimbabwe? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\