Nhà thờ Cross Life Church tại Malawi, Chikwawa, Kanyimbiri, village

Malawi, Chikwawa, Kanyimbiri, village, GPS: -16.269,35.0275

Mệnh giá: pentecostal

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Cross Life Church tại địa chỉ: Malawi, Chikwawa, Kanyimbiri, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Cross Life Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Malawi, Chikwawa, Savala, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Chikwawa, Mitawi, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Chikwawa, Savala, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Chikwawa, Savala, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Savala, village

Mệnh giá: pentecostal

Malawi, Chikwawa, Savala, village

Mệnh giá: pentecostal