Nhà thờ 单县基督教三自爱国运动委员会 tại Trung Quốc, Sơn Đông, Thiền

Trung Quốc, Sơn Đông, Thiền, GPS: 34.7961,116.0759

Mệnh giá: roman catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 单县基督教三自爱国运动委员会 tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, Thiền / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 单县基督教三自爱国运动委员会 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 龙王庙镇

Trung Quốc, Sơn Đông, 李新集, village