Nhà thờ Danpei United Church of Christ tại Liên bang Micronesia, Pohnpei, Danipei, village

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Danipei, village, GPS: 6.9783,158.1927

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Danpei United Church of Christ tại địa chỉ: Liên bang Micronesia, Pohnpei, Danipei, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Danpei United Church of Christ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia, Kolonia

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Mwalok, village

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia

Mệnh giá: mormon

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Tamworohi

Mệnh giá: mormon