Nhà thờ Dingwall Free Church tại Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall, GPS: 57.5946,-4.4239

Mệnh giá: presbyterian

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Dingwall Free Church tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Dingwall Free Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Website: http://www.stjames-stannes.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Website: http://www.dingwallevangelicalchurch.co.uk

Mệnh giá: evangelical

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: church of scotland

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: roman catholic