Nhà thờ Eglise tại Sénégal, Ndangane Campement, village

Sénégal, Ndangane Campement, village, GPS: 14.0769,-16.6893

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Eglise tại địa chỉ: Sénégal, Ndangane Campement, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Eglise hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Fadiouth

Sénégal, Joal

Sénégal, Fadiouth

Mệnh giá: catholic

Sénégal, Joal

Mệnh giá: catholic