Nhà thờ Église d'El Ançor tại Algérie, Oran, El Ansser, village

Algérie, Oran, El Ansser, village, GPS: 35.685,-0.868

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Église d'El Ançor tại địa chỉ: Algérie, Oran, El Ansser, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Église d'El Ançor hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Algérie, Tlemcen, Hennaya

Algérie, Oran

Algérie, Oran

Algérie, Tlemcen

Mệnh giá: protestant