Nhà thờ Eglise Saint Francois-Xavier tại Sénégal, Fadiouth

Sénégal, Fadiouth, GPS: 14.1522,-16.8227

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Eglise Saint Francois-Xavier tại địa chỉ: Sénégal, Fadiouth / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Eglise Saint Francois-Xavier hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Fadiouth

Sénégal, Ndianda, village

Mệnh giá: catholic

Sénégal, Joal

Sénégal, Joal

Mệnh giá: catholic

Sénégal, Pointe-Sarène

Mệnh giá: catholic

Sénégal, Ndianda, village