Nhà thờ 갓등이 피정의집 tại Hàn Quốc, Gyeonggi, Wangnim-ri, village

Hàn Quốc, Gyeonggi, Wangnim-ri, village, GPS: 37.1957,126.9368

Mệnh giá: roman catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 갓등이 피정의집 tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gyeonggi, Wangnim-ri, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 갓등이 피정의집 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gyeonggi, Bongdam-eup

Hàn Quốc, Gyeonggi, Wangnim-ri, village

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, St. Olavs gate, 63

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeonggi, Wangnim-ri, village

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeonggi, Bongdam-eup

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeonggi, Wangnim-ri, village