Nhà thờ Gereformeerde kerk tại Hà Lan, Utrecht, Loenen aan de Vecht, village

Hà Lan, Utrecht, Loenen aan de Vecht, village, GPS: 52.209,5.023

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Gereformeerde kerk tại địa chỉ: Hà Lan, Utrecht, Loenen aan de Vecht, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Gereformeerde kerk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Utrecht, Nieuwer ter Aa, village

Mệnh giá: PKN (Gereformeerde bond)

Hà Lan, Utrecht, Nieuwer ter Aa, village

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Utrecht, Breukelen, village

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Utrecht, Loenen aan de Vecht, village, Rijksstraatweg, 139

Website: http://www.vechtenangstelkerk.nl/

Mệnh giá: dutch reformed

Hà Lan, North Holland, Oud-Loosdrecht, village

Hà Lan, Utrecht, Loenen aan de Vecht, village