Nhà thờ Gereformeerde Kerk Oostwold tại Hà Lan, Groningen, Oostwold, village, Goldhoorn, 8

Hà Lan, Groningen, Oostwold, village, Goldhoorn, 8, GPS: 53.2042,7.0452

Website: http://pg-nieuwolda-oostwold.nl/

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Gereformeerde Kerk Oostwold tại địa chỉ: Hà Lan, Groningen, Oostwold, village, Goldhoorn, 8 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Gereformeerde Kerk Oostwold hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Groningen, Beerta, village, Hoofdstraat, 257A

Hà Lan, Groningen, Scheemda, village, Kerklaan, 32

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Groningen, Winschoten, Azaleastraat, 16A

Website: http://www.baptisten-winschoten.nl

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Groningen, Oostwold, village, Kerksingel, 17

Website: http://www.hervormdoostwold.nl

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Groningen, Scheemda, village, Torenstraat, 2

Website: http://www.kerkscheemda1515.nl/

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Groningen, Midwolda, village

Mệnh giá: protestant