Nhà thờ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt tại Hà Lan, Overijssel, Almelo

Hà Lan, Overijssel, Almelo, GPS: 52.3538,6.6567

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt tại địa chỉ: Hà Lan, Overijssel, Almelo / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Overijssel, Almelo

Website: http://www.kerkinalmelo.nl/

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Overijssel, Almelo

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Overijssel, Almelo

Mệnh giá: jehovahs witness

Hà Lan, Overijssel, Almelo

Hà Lan, Overijssel, Almelo, Grotestraat, 57

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Overijssel, Almelo