Nhà thờ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt tại Hà Lan, Overijssel, Almelo

Hà Lan, Overijssel, Almelo, GPS: 52.3538,6.6567

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt tại địa chỉ: Hà Lan, Overijssel, Almelo / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Overijssel, Almelo

Website: http://www.kerkinalmelo.nl/

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Overijssel, Almelo

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Overijssel, Almelo

Mệnh giá: jehovahs witness

Hà Lan, Overijssel, Almelo

Hà Lan, Overijssel, Almelo, Grotestraat, 57

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Overijssel, Almelo