Nhà thờ GKv Fonteinkerk tại Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, GPS: 52.9542,5.9353

Website: http://www.gkvheerenveen.nl

Giờ mở cửa: Su 09:30-11:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ GKv Fonteinkerk tại địa chỉ: Hà Lan, Friesland, Heerenveen / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ GKv Fonteinkerk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Website: http://www.gkvheerenveen.nl

Giờ mở cửa: Su 09:30-11:30

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Piet van der Hemstraat, 2

Mệnh giá: apostolic

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Tuymelaarstraat, 2

Website: http://www.vbg-heerenveen.nl/

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Friesland, Heerenveen