Nhà thờ Global Missions Centre tại Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, El Dorado

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, El Dorado, GPS: 10.6463,-61.3801

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Global Missions Centre tại địa chỉ: Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, El Dorado / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Global Missions Centre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Tunapuna

Mệnh giá: roman catholic

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, El Dorado

Mệnh giá: anglican

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Tunapuna

Trinidad and Tobago, Tunapuna

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Tunapuna

Mệnh giá: anglican

Trinidad and Tobago, Tunapuna

Mệnh giá: roman catholic