Nhà thờ Goose Green Chapel tại Quần đảo Falkland, Goose Green, village

Quần đảo Falkland, Goose Green, village, GPS: -51.8278,-58.9718

Mệnh giá: anglican

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Goose Green Chapel tại địa chỉ: Quần đảo Falkland, Goose Green, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Goose Green Chapel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: Seventh-day Adventists

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: evangelical

Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: jehovahs witness

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Mệnh giá: catholic