Nhà thờ 鼓楼堂 tại Trung Quốc, Chiết Giang, Thượng Thành

Trung Quốc, Chiết Giang, Thượng Thành, GPS: 30.241,120.167

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 鼓楼堂 tại địa chỉ: Trung Quốc, Chiết Giang, Thượng Thành / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 鼓楼堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Chiết Giang, Moganshan

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Chiết Giang, Ly Chử

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, Rue Badeaux, 26号

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu, Xin Tang Lu , 26号

Trung Quốc, Chiết Giang, Hàng Châu

Mệnh giá: catholic

Trung Quốc, Chiết Giang, Lan Đình