Nhà thờ Church of Hans Egede tại Greenland, Aasiaat, Otto Rosingsvej, 2

Greenland, Aasiaat, Otto Rosingsvej, 2, GPS: 68.7091,-52.8693

Mệnh giá: lutheran

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Church of Hans Egede tại địa chỉ: Greenland, Aasiaat, Otto Rosingsvej, 2 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Church of Hans Egede hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Greenland, Aasiaat, Tipituup saqqaa, 11

Điện thoại: +299 89 21 69

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: charismatic

Greenland, Qupaloraarsuk, 22A

Điện thoại: +299 94 35 95

Mệnh giá: charismatic

Greenland

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Ilulissat

Greenland, Ilulissat

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Ilulissat, Qupaloraarsuk, 22A

Điện thoại: +299 94 35 95

Mệnh giá: charismatic