Nhà thờ Hervormde Gemeente - Nieuwe Kerk tại Hà Lan, Gelderland, Putten

Hà Lan, Gelderland, Putten, GPS: 52.2558,5.6066

Mệnh giá: protestant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Hervormde Gemeente - Nieuwe Kerk tại địa chỉ: Hà Lan, Gelderland, Putten / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Hervormde Gemeente - Nieuwe Kerk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Gelderland, Putten

Điện thoại: +31 341 353583

Mệnh giá: protestant

Giờ mở cửa: Su 08:30+; Su 10:00+; Su 18:45+

Hà Lan, Gelderland, Putten

Mệnh giá: jehovahs witness

Hà Lan, Gelderland, Putten

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Gelderland, Putten

Điện thoại: +31 341 354029

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Gelderland, Putten

Điện thoại: +31 341 354029

Website: http://gk.kerknetputten.nl

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Gelderland, Putten