Nhà thờ Hoseongdong Catholic Church tại Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Ua-dong 3-ga, village

Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Ua-dong 3-ga, village, GPS: 35.854,127.1522

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Hoseongdong Catholic Church tại địa chỉ: Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Ua-dong 3-ga, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Hoseongdong Catholic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Jeonju

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Jeonju, hoseongro, 24

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Ua-dong 2-ga, village

Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Jeonju

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Jeonju

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Jeolla Bắc, Jeonju