Nhà thờ Simon Kananit Church tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos, GPS: 43.0905,40.8163

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Simon Kananit Church tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Simon Kananit Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Kamani, village

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Kamani, village

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Lykhny, village

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Kamani, village

Mệnh giá: orthodox

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, New Athos

Mệnh giá: orthodox