Nhà thờ St. Petros & Pavlos tại Hy Lạp, Aegean, Apollona, village

Hy Lạp, Aegean, Apollona, village, GPS: 36.2545,27.9812

Mệnh giá: greek orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ St. Petros & Pavlos tại địa chỉ: Hy Lạp, Aegean, Apollona, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ St. Petros & Pavlos hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Aegean, Apollona, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Aegean, Dimylia, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Aegean, Apollona, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp, Aegean, Dimylia, village

Mệnh giá: greek orthodox

Hy Lạp

Mệnh giá: greek orthodox

Giờ mở cửa: 24/7

Hy Lạp

Mệnh giá: greek orthodox