Nhà thờ Iglesia de Amubri tại Costa Rica, Provincia Limón, Amubri, village

Costa Rica, Provincia Limón, Amubri, village, GPS: 9.5192,-82.9542

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Iglesia de Amubri tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia Limón, Amubri, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Iglesia de Amubri hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia Limón, Bribri, Costa Rica

Mệnh giá: catholic

Costa Rica

Mệnh giá: catholic

Costa Rica, Provincia Limón, Bribri, Costa Rica

Mệnh giá: catholic

Costa Rica

Mệnh giá: catholic

Costa Rica

Mệnh giá: adventist

Costa Rica

Mệnh giá: catholic