Nhà thờ Iglesia de San Antonio de Padua tại Costa Rica, Provincia San José, San Antonio, village

Costa Rica, Provincia San José, San Antonio, village, GPS: 9.9054,-84.1342

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Iglesia de San Antonio de Padua tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia San José, San Antonio, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Iglesia de San Antonio de Padua hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia San José, San Antonio, village

Mệnh giá: catholic

Costa Rica, Provincia San José, San Antonio, village

Mệnh giá: catholic

Costa Rica, Provincia San José, San Antonio, village

Mệnh giá: catholic

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Mệnh giá: catholic

Costa Rica, Provincia San José, Escazú District

Mệnh giá: catholic

Costa Rica, Provincia San José, Escazú District

Mệnh giá: catholic