Nhà thờ Iglesia San Juan Bautista tại Venezuela, Trujillo, Carache

Venezuela, Trujillo, Carache, GPS: 9.6278,-70.2289

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Iglesia San Juan Bautista tại địa chỉ: Venezuela, Trujillo, Carache / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Iglesia San Juan Bautista hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Venezuela, Trujillo, La Playa, village

Venezuela, Trujillo, Flor de Patria

Mệnh giá: catholic

Venezuela, Trujillo, La Morita, village

Mệnh giá: catholic

Venezuela, Trujillo, La Playa, village

Mệnh giá: catholic

Venezuela, Zulia, La Concepción

Mệnh giá: catholic

Venezuela, Trujillo, Flor de Patria

Mệnh giá: evangelical