Nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia tại Greenland, Nuuk, Ilivinnguaq, 1

Greenland, Nuuk, Ilivinnguaq, 1, GPS: 64.1755,-51.7419

Điện thoại: +299 321382

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: charismatic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia tại địa chỉ: Greenland, Nuuk, Ilivinnguaq, 1 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Greenland, Nuuk, Kutaa, 1

Mệnh giá: catholic

Greenland, Nuuk, Rasmus Berthelsenip Aqqutaa, 2

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Nuuk, Augo Lyngip Aqqutaa, 7

Website: http://ebenezer.gl

Mệnh giá: brethren

Greenland, Nuuk, H.J. Rinksvej, 47

Điện thoại: +299 539249

Mệnh giá: salvation army

Greenland, Nuuk

Mệnh giá: lutheran