Nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia tại Greenland, Nuuk, Ilivinnguaq, 1

Greenland, Nuuk, Ilivinnguaq, 1, GPS: 64.1755,-51.7419

Điện thoại: +299 321382

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: charismatic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia tại địa chỉ: Greenland, Nuuk, Ilivinnguaq, 1 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Greenland, Nuuk, Kutaa, 1

Mệnh giá: catholic

Greenland, Nuuk, Rasmus Berthelsenip Aqqutaa, 2

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Nuuk, Augo Lyngip Aqqutaa, 7

Website: http://ebenezer.gl

Mệnh giá: brethren

Greenland, Nuuk, H.J. Rinksvej, 47

Điện thoại: +299 539249

Mệnh giá: salvation army

Greenland, Nuuk

Mệnh giá: lutheran