Nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia Aasiaat tại Greenland, Aasiaat, Tipituup saqqaa, 11

Greenland, Aasiaat, Tipituup saqqaa, 11, GPS: 68.7117,-52.8534

Điện thoại: +299 89 21 69

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: charismatic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia Aasiaat tại địa chỉ: Greenland, Aasiaat, Tipituup saqqaa, 11 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia Aasiaat hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Greenland, Aasiaat, Otto Rosingsvej, 2

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Qupaloraarsuk, 22A

Điện thoại: +299 94 35 95

Mệnh giá: charismatic

Greenland

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Ilulissat

Greenland, Ilulissat

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Ilulissat, Qupaloraarsuk, 22A

Điện thoại: +299 94 35 95

Mệnh giá: charismatic