Nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia Sisimiut tại Greenland, Sisimiut, Zionip Aqquserna, 1

Greenland, Sisimiut, Zionip Aqquserna, 1, GPS: 66.9406,-53.661

Điện thoại: +299 86 41 14

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: pentecostal

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia Sisimiut tại địa chỉ: Greenland, Sisimiut, Zionip Aqquserna, 1 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Inuunerup Nutaap Oqaluffia Sisimiut hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Greenland, Sisimiut

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Sisimiut

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Sisimiut

Greenland, Sisimiut

Mệnh giá: pentecostal