Nhà thờ Jacobus de Meerderekerk tại Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village

Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village, GPS: 52.2497,6.9123

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Jacobus de Meerderekerk tại địa chỉ: Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Jacobus de Meerderekerk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Overijssel, Enschede

Hà Lan, Overijssel, Enschede

Mệnh giá: dutch reformed

Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Overijssel, Enschede

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Overijssel, Lonneker, village

Mệnh giá: catholic