Nhà thờ Daegugu Catholic Church Yujijaedansadong Catholic Church tại Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong, GPS: 35.8134,128.7566

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Daegugu Catholic Church Yujijaedansadong Catholic Church tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Daegugu Catholic Church Yujijaedansadong Catholic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Baekcheon-dong

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Baekcheon-dong

Điện thoại: 053-815-2013

Website: http://www.facebook.com/

Mệnh giá: methodist

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Sajeong-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Sa-dong