Nhà thờ Jehovah's Getuigen Koninkrijkszaal tại Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, GPS: 52.9497,5.9141

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Jehovah's Getuigen Koninkrijkszaal tại địa chỉ: Hà Lan, Friesland, Heerenveen / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Jehovah's Getuigen Koninkrijkszaal hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Crackstraat, 11

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Tuymelaarstraat, 2

Website: http://www.vbg-heerenveen.nl/

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Friesland, Heerenveen