Nhà thờ 基督教百年堂 tại Trung Quốc, Sơn Đông, 李新集, village

Trung Quốc, Sơn Đông, 李新集, village, GPS: 34.6147,115.9181

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 基督教百年堂 tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 李新集, village / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 基督教百年堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 龙王庙镇

Trung Quốc, Sơn Đông, Thiền

Mệnh giá: roman catholic