Nhà thờ 基督教堂三饶堂 tại Trung Quốc, Quảng Đông, Sanrao

Trung Quốc, Quảng Đông, Sanrao, GPS: 23.9843,116.8249

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 基督教堂三饶堂 tại địa chỉ: Trung Quốc, Quảng Đông, Sanrao / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 基督教堂三饶堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Quảng Đông, Sán Đầu, Min Quan Lu , 146号

Trung Quốc, Quảng Đông, Sán Đầu, Wai Ma Lu , 133号

Trung Quốc, Quảng Đông, Sán Đầu

Trung Quốc, Quảng Đông, Dahua Subdistrict, Wai Ma Lu , 209号

Trung Quốc, Quảng Đông, Sán Đầu

Trung Quốc, Quảng Đông, Sán Đầu