Nhà thờ Katedralja Ngjallja e Krishtit tại Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë, GPS: 40.6158,20.7805

Mệnh giá: orthodox

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Katedralja Ngjallja e Krishtit tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Korçë / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Katedralja Ngjallja e Krishtit hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: greek orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë

Mệnh giá: orthodox

Albania, Southern Albania, Korçë

Albania, Southern Albania, Korçë