Nhà thờ Kerk aan de Fok tại Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, GPS: 52.963,5.9173

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kerk aan de Fok tại địa chỉ: Hà Lan, Friesland, Heerenveen / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kerk aan de Fok hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Herenwal, 114

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Mệnh giá: baptist

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Crackstraat, 11

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, Friesland, Heerenveen, Tuymelaarstraat, 2

Website: http://www.vbg-heerenveen.nl/

Mệnh giá: baptist